Tìm kiếm nhanh

Mã Giảm Giá Shopee hôm nay mới nhất tháng 3/2023

Voucher 40K

Khuyến mãi Shopee giảm 100% tối đa 40k cho đơn từ 300k

Áp dụng cho toàn sàn

  Lấy ưu đãi

Voucher 100%

Ưu đãi Shopee giảm 100% tối đa 70k cho đơn từ 500k

Áp dụng cho toàn sàn

  Lấy ưu đãi

Voucher 200k

Mã Shopee Giảm 8% Đơn Tối Thiểu 200k Giảm tối đa 70k

Chỉ áp dụng một số sản phẩm và người dùng tham gia chương trình nhất định.

Copy mã

Voucher 35k

Khuyến mãi Shopee Giảm tối đa 35k Đơn Tối Thiểu 150k

Sử dụng mã giảm phí vận chuyển (tối đa 35K) đơn hàng từ 150K và thỏa điều kiện ưu đãi khi mua hàng trên Shopee.

  Lấy ưu đãi

Voucher 10k

Ưu đãi Shopee Giảm tối đa 10k Đơn Tối Thiểu 0Đ

Sử dụng mã giảm phí vận chuyển (tối đa 10K) cho đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi khi mua hàng trên Shopee.

  Lấy ưu đãi

Voucher 8k

Ưu đãi Shopee Giảm 8% Đơn Tối Thiểu 200k Giảm tối đa 70k

Chỉ áp dụng một số sản phẩm và người dùng tham gia chương trình nhất định.

Copy mã

Voucher 8k

Khuyến mãi Shopee Giảm 8% Đơn Tối Thiểu 500k Giảm tối đa 100k

Mã áp dụng cho một số sản phẩm người dùng nhất định.

Copy mã

Voucher 8k

Mã Shopee Giảm 8% Đơn Tối Thiểu 500k Giảm tối đa 100k

Mã áp dụng cho một số sản phẩm người dùng nhất định.

Copy mã

Voucher 40k

Ưu đãi Shopee Giảm 40k Đơn Tối Thiểu 0 cho khách hàng mới

Mã áp dụng cho các sản phẩm tham gia chương trình và người dùng nhất định.

Copy mã

HSBC

Mã Shopee Giảm tối đa 25k Đơn Tối Thiểu 300k

Sử dụng mã giảm phí vận chuyển (tối đa 25K) đơn hàng từ 300K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.

  Lấy ưu đãi

Điện tử

Mã Shopee Giảm 5% Đơn Tối Thiểu 10tr Giảm tối đa 500k

Mã áp dụng trên App & PC cho các sản phẩm tham gia chương trình .

Copy mã

Voucher 8%

Ưu đãi Shopee Giảm 8% Đơn Tối Thiểu 250k Giảm tối đa 99k

Áp dụng cho một số sản phẩm và người dùng nhất định trên App Shopee.

Copy mã

Voucher 40k

Ưu đãi Shopee Giảm 40k Đơn Tối Thiểu 0đ

Mã áp dụng cho các sản phẩm tham gia chương trình và người dùng nhất định.

Copy mã

Shopee

[Thi Vũ Cosmetics]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 399,000 VNĐ

[Thi Vũ Cosmetics] [Thi Vũ Cosmetics]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 399,000 VNĐ

Copy mã

Shopee

[Thi Vũ Cosmetics]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 499,000 VNĐ

[Thi Vũ Cosmetics] [Thi Vũ Cosmetics]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 499,000 VNĐ

Copy mã

Shopee

[Thi Vũ Cosmetics]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 299,000 VNĐ

[Thi Vũ Cosmetics] [Thi Vũ Cosmetics]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 299,000 VNĐ

Copy mã

Shopee

[Thi Vũ Cosmetics]-Giảm 3,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 299,000 VNĐ

[Thi Vũ Cosmetics] [Thi Vũ Cosmetics]-Giảm 3,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 299,000 VNĐ

Copy mã

Shopee

[XinhStore]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 100,000 VNĐ

[XinhStore] [XinhStore]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 100,000 VNĐ

Copy mã

Voucher 5%

[Shop Liên Tít - Home Decor]-Giảm 5%-tối đa 0 VNĐ cho đơn tối thiểu 50,000 VNĐ

[Shop Liên Tít - Home Decor] [Shop Liên Tít - Home Decor]-Giảm 5%-tối đa 0 VNĐ cho đơn tối thiểu 50,000 VNĐ

Copy mã

Shopee

[Buffet An Vặt Panda Pẻn]-Giảm 10%-tối đa 25,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 250,000 VNĐ

Buffet An Vặt Panda Pẻn

Copy mã

Shopee

[Buffet An Vặt Panda Pẻn]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 150,000 VNĐ

Buffet An Vặt Panda Pẻn

Copy mã

Shopee

[LylyCraft ]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 230,000 VNĐ

[LylyCraft ] [LylyCraft ]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 230,000 VNĐ

Copy mã

Shopee

[LylyCraft ]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 150,000 VNĐ

[LylyCraft ] [LylyCraft ]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 150,000 VNĐ

Copy mã

Shopee

[JAMLOS]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 200,000 VNĐ

[JAMLOS] [JAMLOS]-Giảm 10,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 200,000 VNĐ

Copy mã

Shopee

[DecorMe Văn Phòng Phẩm]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

[DecorMe Văn Phòng Phẩm] [DecorMe Văn Phòng Phẩm]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 99,000 VNĐ

Copy mã

Voucher 3%

[DecorMe Văn Phòng Phẩm]-Giảm 3%-tối đa 2,500 VNĐ cho đơn tối thiểu 79,000 VNĐ

[DecorMe Văn Phòng Phẩm] [DecorMe Văn Phòng Phẩm]-Giảm 3%-tối đa 2,500 VNĐ cho đơn tối thiểu 79,000 VNĐ

Copy mã

Shopee

[DecorMe Văn Phòng Phẩm]-Giảm 6,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 109,000 VNĐ

[DecorMe Văn Phòng Phẩm] [DecorMe Văn Phòng Phẩm]-Giảm 6,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 109,000 VNĐ

Copy mã

Shopee

[Đồ nghề Dụng cụ - 317]-Giảm 9,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 299,000 VNĐ

[Đồ nghề Dụng cụ - 317] [Đồ nghề Dụng cụ - 317]-Giảm 9,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 299,000 VNĐ

Copy mã

Shopee

[Đồ nghề Dụng cụ - 317]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 169,000 VNĐ

[Đồ nghề Dụng cụ - 317] [Đồ nghề Dụng cụ - 317]-Giảm 5,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 169,000 VNĐ

Copy mã

Voucher 5%

[Familylove.vn]-Giảm 5%-tối đa 30,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 100,000 VNĐ

[Familylove.vn] [Familylove.vn]-Giảm 5%-tối đa 30,000 VNĐ cho đơn tối thiểu 100,000 VNĐ

Copy mã

Voucher 5%

[LeafOrganic -Natural &Organic]-Giảm 5%-tối đa 0 VNĐ cho đơn tối thiểu 970,000 VNĐ

[LeafOrganic -Natural &Organic] [LeafOrganic -Natural &Organic]-Giảm 5%-tối đa 0 VNĐ cho đơn tối thiểu 970,000 VNĐ

Copy mã

Voucher 5%

[LeafOrganic -Natural &Organic]-Giảm 5%-tối đa 0 VNĐ cho đơn tối thiểu 860,000 VNĐ

[LeafOrganic -Natural &Organic] [LeafOrganic -Natural &Organic]-Giảm 5%-tối đa 0 VNĐ cho đơn tối thiểu 860,000 VNĐ

Copy mã

Cập nhật: 27/03/2023

ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC

A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1